Koncerty dla samorządów

To projekt wspierający Jednostki Samorządowe w zakresie współpracy ze środowiskami chrześcijańskimi poprzez promocji artystów tego nurtu oraz integrację środowisk religijnych ( w tym parafii) na terenie Samorządu. Chcemy jako “grupa artystów “ zaoferować swoją twórczość na dniach miast, rozpoczęciu, zakończeniu lata i innych wydarzeniach. Chcielibyśmy swoją obecnością zapewnić różnorodność kulturalną w samorządach, jednocześnie zaoferować udział parafii, wspólnot i innych grup ze środowisk chrześcijańskich w tych wydarzeniach poprawiając organizatorom frekwencję eventów. 

Karol Nowacki

Koordynator projektu „Koncerty dla samorządów”

Od dwudziestu pięciu lat gram koncerty. Spotkałem się z muzyką jako chłopiec w chórze katedralnym i doświadczyłem piękna i mocy muzyki zmieniającej życie moje i moich bliskich na lepsze. Próby, koncerty dawały mi zawsze alternatywę i możliwość wyboru, często sprowadzającego się do wyboru między robieniem rzeczy ciekawych i inspirujących albo głupot. Sztuka pomagała mi w końcu wybierać między dobrem a złem. Przez te wszystkie lata miałem szczęście zagrać dla ludzi młodych setki koncertów z wieloma zespołami takimi jak 2Tm’23, Maleo Reggae Rockers, Rock and Fire czy Arka Noego.

Zawsze uderzała mnie w nich otwartość i przychylne przyjmowanie pozytywnych treści oraz niekłamana gotowość do zabawy. Doświadczyłem, że oprócz zabawy młodzi ludzie szukają w wydarzeniach kulturalnych, w sztuce odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości, a często nawet na cierpienie. Ta otwartość sprawia, że na artystach ciąży ogromna odpowiedzialność właśnie za treści i wartości jakie reprezentują.
mail:

Scroll to Top