Qulturalne Bierzmowanie

Qulturalne Bierzmowanie to formuła spotkań ewangelizacyjnych artystów z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Inicjatywa zyskuje aprobatę oraz błogosławieństwo kolejnych biskupów, naszym marzeniem jest by pewnego dnia mogła objąć wszystkie diecezje i dekanaty w Polsce.

Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania poprzez zorganizowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami w Domach Kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Spotkanie poza świątynią jest okazją do potwierdzenia, że życie i wiara to nie są dwa odrębne światy.0

Jak czytamy w Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa “owocne i twórcze spotkanie Ewangelii z kulturą prowadzi do prawdziwego postępu, (.) Odnowa ewangelizacji wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej”

Celem projektu jest zatrzymanie młodzieży w Kościele poprzez zaproszenie ich do dalszej formacji we wspólnotach młodzieżowych tj. Oaza, Skauci Europy, KSM, Postcresima, inne. Konstrukcja projektu prowadzi do integracji artystów, wspólnot i duchownych, a także katechetów, pracowników Domów Kultury na rzecz młodzieży.

całość do przeczytania na: www.qulturalnebierzmowanie.pl

Scroll to Top